A magyar zeneoktatást súlyos veszteség érte. Mihalcsics Lászlóné, született Szabó Lívia aszombathelyi Bartók Béla Zeneiskola nyugalmazott zongoratanára 2011. március 19-én türelemmel viselt hosszan tartó súlyos betegségben váratlanul elhunyt. Kolléganőnket egyik volt tanítványának a Sistrum zongoraversenyen elért kiváló eredményéről szerettük volna értesíteni, amikor tudomásunkra jutott a szomorú hír.
Tantestületünk megbecsült és elismert tanára volt. Töretlen hittel és lelkesedéssel dolgozott zenepedagógusként szülővárosában 1964-től előbb a Paragvári Utcai Általános Iskola zenei tagozatán, majd 1967-től a Bartók Béla Zeneiskolában. Néhány évig a zongora tanszak vezetését is ellátta. Elhivatott zongoratanár, kitűnő adottságú pedagógus, akinek gondosan, kiváló szakmaisággal felkészített tanítványai évtizedek óta rendszeres résztvevői voltak rangos hangversenyeknek, valamint hazai, illetve nemzetközi zenei versenyeknek.·Számára talán a legnagyobb eredmény, hogy növendékei koncertpódiumokon és kollégaként – az ő indíttatására – szolgálják a magyar zeneoktatás ügyét. „Mesterfogásait” önzetlenül, kedvesen osztotta meg kollégáival. Az igazi nagy „titok” talán mégis maga a tanár és kolléga szuggesztív egyéniségének kisugárzásában rejlett.·Zongoraművész édesanyjától örökölt zenei-pedagógiai érzéke kivételesen nagy tehetségű művészi-tanári felkészültséggel párosult. Kiemelkedő pedagógiai képességgel rendelkezett, melynek segítségével biztos stílusérzékkel irányította növendékeit a zeneművek elsajátításában, megformálásában. Tévedhetetlen volt a tehetség felismerésében, és fáradhatatlan annak kibontakoztatásában. Nem ismert lehetetlent, ha egy igazi tehetséggel foglalkozhatott. Méltán megérdemelten részesült számos hazai és nemzetközi zongoraversenyen a rangos zsűrik által odaítélt legjobb felkészítő tanári díjban. A Zenetanárok Társasága zongora szekciójának aktív tagjaként több évtizeden át segítette az újító, alternatív módszerek kipróbálását. A szombathelyi zeneiskola értékes sikerekkel gazdagodott általa. Egy olyan nagy tanári generációnak volt markáns képviselője, melynek tevékenysége révén méltán lett a magyar alapfokú zeneoktatás világhírű. Pedagógiai munkásságának hivatalos elismeréseként 1990-ben miniszteri dicséretben részesült. 1995-ben megkapta a Szombathely Oktatásügyéért díjat, majd 1999-ben a zeneiskola 90. éves jubileumi ünnepségén vehette át a megérdemelt országos kitüntetést, az Arany Katedra emlékplakettet. Egész munkássága elismeréseként 2007-ben megkapta a „Magyar Művészetoktatásért” Plakett egyéni díjat. Mihalcsics Lászlóné tanárnő, kedves kollégánk életműve, pedagógusi-emberi példamutatása előtt fejet hajtva emlékét hűen megőrizzük. Isten Veled „Bébi néni”! A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola kollektívája