1./A Sistrum Zenei Versenyek elnevezés az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett tanulmányi versenyek összefoglaló neve, melyet a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola rendez – társintézmények bevonásával – a zeneiskolákban oktatott tanszakok tanulói részére. A verseny lebonyolításáért a Bartók Béla Zeneiskola igazgatósága és tanszakvezetői testülete (a későbbiekben Rendezőség) felelős, mely dönt a versenykiírással, rendezéssel kapcsolatos minden kérdésben.

2./ Az elnevezés az Isis istennő kezében tartott bűvös erejű egyiptomi hangszerre (csörgőre) utal. Ábrázolását Savariában tárták fel, az Isis-szentély egyik reliefjén. Ez az oltár egyik legfontosabb eleme. A sistrum kultikus szerepe abban állt, hogy hangjára indult meg a Nílus áldásos áradása, mely az ókori Egyiptom minden gazdagságának forrása volt.

3./ A verseny célja az élményszerű muzsikálás lehetőségének megteremtésén túl módot adni:

 • a zeneoktatás színvonalának folyamatos emelésére,
 • szorgalmas és jó képességű növendékek megmérettetésére,
 • a tehetségek felkutatására, fejlődésük figyelemmel kísérésére,
 • szereplési, versenyzési rutin megszerzésére,
 • a felkészítő tanárok szakmai fejlődésére.

4./ Jelentkezés a versenyre

A versenyfelhívásban meghatározott módon.

5./ A versenykiírás tartalmazza

 • a verseny időpontját,
 • a kötelező anyagot és játékidőt,
 • a korcsoportbeosztást,
 • a tanszakra vonatkozó egyéb kitételeket,

6./ A verseny korcsoportbeosztása a zeneiskolai osztályba sorolást, vagy az általános iskolai osztályt veszi alapul. A korcsoportok beosztásáról a tanszakok döntenek.

 • Az „A” és „B” tagozatos növendékek együtt versenyeznek.
 • Egy növendék azonos osztályban/korcsoportban csak egy alkalommal szerepelhet.
 • A versenyző indulhat osztályánál magasabb kategóriában.

7./ Bíráló bizottság

 • A versenyek bíráló bizottságát a rendezőség kéri fel.
 • A bizottság a résztvevő növendékeket az oklevelek átadásakor értékeli.
 • A bizottság a felkészítő tanároknak részletes szakmai értékelést tart a versenyt követő zártkörű vagy négyszemközti megbeszélésen.

8./ Értékelés

 1. Nívódíj
 2. Arany fokozat
 3. Ezüst fokozat
 4. Bronz fokozat
 5. Oklevél a részvételért

A Nívódíjjal jutalmazottak Iványi József bronzplakettjét kapják.

9./ Gálahangverseny

A bíráló bizottságok a hangszeres versenyeken elhangzottakból tanszakonként egy-egy kiemelkedő műsorszámot javasolnak a gálakoncertre.

Helyszín: Tibold Iván Terem (Szombathely, Rákóczi F. u. 3.)

Időpont: a versenyek befejezését követően.

10./ A rendezőség fenntartja magának a jogot a szabályzat esetleges megváltoztatására.


Letölthető (pdf.)