Mullerne_portre

Müllerné Janzsó Andrea 1984-ben szerezte meg zeneiskolai zeneelmélet, szolfézs és általános iskolai énektanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatán. 1984-től 2005-ig, Szombathelyre történő áthelyezéséig a sárvári zeneiskola tanáraként dolgozott. Kiemelkedően eredményes munkájáért 1989-ben miniszteri dicséretben részesült.
Zeneiskolánkban 2008. szeptember 1-től látja el a szolfézs tanszakvezetői feladatokat. Az iskolai és az iskolán kívüli rendezvényeken aktívan közreműködik. A Brenner János Általános Iskolában, vonzó emberi tulajdonságainak és példamutató munkájának köszönhetően élvezi zeneiskolai és általános iskolai kollégái bizalmát, elismerését.

Szerepet vállal a szakmai munka tartalmi és formai megújításában. Folyamatosan részt vesz szakmai továbbképzéseken és szívesen tart előadásokat, bemutatókat a kollégáknak. Kiváló szakmai felkészültségű pedagógus, sok éves gyakorlattal, aki ugyanakkor rendkívül nyitott új módszerek, technikák elsajátítására és támogatja munkatársai újszerű kezdeményezéseit. Ennek talán legkifejezőbb példája az évente más zenetörténeti korszakot, más zeneszerzők munkásságát felölelő zenetörténeti vetélkedő és kiállítás. 2012 decemberében Kodály Zoltán emlékkiállítást rendezett kollégáival a zeneiskola aulájában, és zenetörténeti vetélkedőn vettek részt növendékei. A Békefi Antal tiszteletére rendezett népdaléneklési versenyen két növendéke arany- és ezüst minősítést szerzett.
Felsőfokú oktatásinformatikai végzettséggel is rendelkezik.
Müllerné Janzsó Andrea tanárnő a tehetséggondozásban is kiváló munkát végez. Felkészíti növendékeit különböző zenei versenyekre és a szakközépiskolai felvételi vizsgákra. Országos szolfézsversenyen már két alkalommal indított növendékeket. A 2013-as Sistrum versenyen tanítványai arany-, ezüst- és bronz minősítést értek el. A szombathelyi Művészeti Szakközépiskolába általa felkészített felvételiző növendékek – ebben a tanévben 10-en – jó eredménnyel teljesítették a vizsga követelményeket.
A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Alapítványa Kuratóriuma által alapított „Év Tanára Díj”-at – a zeneiskola tantestületének döntése alapján – a 2012/2013-as tanévben Müllerné Janzsó Andrea tanszakvezető tanárnő kapta meg.